Yalıtım Malzemesi Özellikleri

YALITIM MALZEMESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Isı iletkenliği (l),  ısı yalıtım tekniğinin en önemli hesap değeridir. Herhangi bir maddenin 1 K sıcaklık düşüşünde 1 metrekare‘lik kesiti olan 1 metre kalınlığındaki bir tabakadan saatte geçen ısı miktarını gösterir. Isı iletkenliği (l), malzemelere göre sabit bir değer değildir ve sıcaklık ile birlikte artar. Isı iletkenliği (l) < 0,1 W/mK olan maddeler yalıtım malzemesi olarak kullanılabilirler.

Akışkan sıcaklığının ortam sıcaklığından düşük olduğu durumlarda armatür üzerinde yoğuşma olmaması için, ısı yalıtım malzemesi açık gözenekli malzeme ise buhar kesici bir malzeme ile kaplanması veya kapalı gözenekli (Su Buharı Difizyon Direnç Katsayısı (µ) > 7000) bir ısı yalıtım malzemesinin kullanılması gerekir.

Mekanik Tesisat Yalıtım Malzemelerinde Aranması Gereken Temel Özellikler

Buhar difizyon direnç katsayısı (µ)

Isı iletkenlik katsayısı (l)

Ekonomiklik ve uygulama rahatlığı

Uzun ömürlü olması

Dayanım sıcaklığı

Malzemenin yangın esnasında çıkarttığı zehirli gaz miktarı (Toksisite)

Duman yoğunluğu (Opasite)

Yalıtım Malzemeleri ve Sıcaklık Dayanımları

Seramik Yünü

1800 °C

Taş Yünü

750 °C

Cam Yünü

260 °C

Kauçuk Köpüğü

110 °C

Poliüretan Köpük

110 °C

Polietilen Köpük

95 °C

  *Ilık hatlarda akışkan sıcaklığının ortam sıcaklığından daha düşük olduğu durumlarda soğuk bölgeye nem taşınımını, dolayısıyla yalıtım malzemesinin ıslanmasını önlemek için cam yünü yalıtım malzemesi alüminyum folyo veya buhar kesici bir madde ile kaplanmalıdır.