Kriyojenik Vana İzolasyon Ceketi

Kriyojenik İzolasyon Ceketi

Kriyojenik, çok düşük sıcaklıklarda yapılan üretimler ve işlemeler için kullanılan bir terimdir. Donmuş metallar normalden çok daha dayanıklı olduğu için kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Genel olarak  -150 °C'nin altındaki hatlar kriyojenik hat olarak kabul edilir. ABD'deki Ulusal Standartlar ve Teknolojiler Enstitüsü ise -180 °C'nin altını kriyojenik hat olarak kabul etmektedir.

 Sıvı helyum ve sıvı nitrojen gibi sıvılaştırılmış gazlar birçok kriyojenik uygulamada kullanılırlar. Bu sistemlerin sağlıklı ve verimli çalışabilmesi için taşınan maddelerin hal değiştirmemesi gerekir. Bu sistemler çok çok düşük sıcaklıklara sahip olduğu için sistem ekipmanların yüzeyleri kolayca buz tutabilmektedir.

 Onse Kompozit, oluşabilecek buz katmanını minimuma indirmek amacıyla kriyojenik vana ceketleri üretmektedir .

Kriyojenik Sistemlerin Kullanım Alanları

• Havacılık ve Savunma Sanayi: Havacılık ve savunma sanayide kullanılan araçların kullandığı yakıtlar ve itici gazlar çok düşük sıcaklıklarda depolanır. Bu nedenle kriyojenik sistemleri bu endüstride kullanılır.

• Gıda Endüstrisi: Bazı gıdaların bozulmadan taze şekilde kalabilmeleri için çok düşük sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Bu durumlarda kriyojenik sistemler kullanılır.

• Kimya Endüstrisi: Kimyasal maddelerin düşük sıcaklıklarda saklanması, özellikle araştırma ve geliştirme süreçlerinde önemlidir. Kriyojenik sistemler kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılır.

• Tıp: Kriyojenik sitemler, organ nakli gibi tıbbi prosedürlerde ve süperiletkenlerin kullanıldığı MR (manyetik rezonans görüntüleme) cihazlarında kullanılır.

Kriyojenik Vana Ceketi Avantajları 

• Çevresel etkenlerden dolayı ıslanması veya nemlenmesi durumunda üzerinde bulunan silikon/teflon kaplı kumaş yüzeyi sayesinde yalıtımın ve sistemin bütünlüğünü korur.

• Sıcaklığı sabit tutmak için harcanan enerji miktarını azaltır bu sayede işletmelere gelen enerji faturalarının maliyetini düşürür.

• Oluşabilecek ısı değişimini minimuma indirdiğinden dolayı taşınan maddenin fiziksel halini korumaktadır ve sistemin buz tutmasının önüne geçer.

• Dış etkenler ile sistem arasındaki teması keserek çalışan personellerin sağlını korumaktadır.