Türbin İzolasyonu

Türbin İzolasyonu

Türbin, bir mil ve üzerinde bulunan kanatçıklardan oluşmaktadır. Bu mekanizma sayesinde bir akışkanın sahip olduğu statik ve dinamik enerjiyi kinetik enerjiye dönüştürür.
Elektrik üretimi yapan santraller buhar ve gaz türbini kullanırlar. Bu santrallerin verimini etkileyen en önemli faktör oluşan ısı kayıplarıdır. Türbinlerden kaçan ısı, kazanlarda bulunan sıvıların ısısını düşürür ve buna bağlı olarak buhar miktarı azalarak üretim sırasında sistemin verimliliğini düşürür. Kaçan ısıdan dolayı türbinlerin yüzey sıcaklıkları çok yüksek derecelere ulaştığı için santrallerde çalışan personellerin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. 

O nse Kompozit, elektrik üretimi yapan santrallerde oluşacak ısı kayıplarını minimuma indirmek ve verimi maksimuma çıkarmak amacıyla türbin izolasyon yastıkları üretmektedir.

Türbin İzolasyon Yastıklarının Avantajları

• Isı iletkenliğini minimuma indirir.

• Titreşimleri sönümleyerek açığa çıkan ses seviyesini düşürür.

• Dış etkenlere karşı (sıcak, nem, kimyasallar, yağmur) dayanıklıdır.

• Yanmaz özelliği sayesinde oluşabilecek bir yangında güvenliği sağlar.

• Yüzey sıcaklığını minimuma indirerek iş güvenliğini sağlar.

• Oluşabilecek sıvı kaçaklarının önüne geçer.